BGIF-Tennis
Tennisbanerne 1. maj 2016
Velkommen til vores hjemmeside
   Velkommen til BGIF-Tennis i Bramdrupdam

Nørreskovgårdsvej 1, Bramdrupdam, 6000 Kolding 

E-mail adresse: bgif.tennis@gmail.com


BGIF-Tennis er en klub
hvor hygge og samvær sættes i højsædet.


Klubben råder over 3 tennisbaner nord for hallerne 

Forum Kolding, Bramdrupdam.

Omkring banerne er der en tæt beplantning, som giver gode

læ forhold.

    Eget klubhus med opholdsrum, køkken, toiletter og       

                                      baderum.                                            


Opdateret den

09.11.2022
Sidste nyt.
09.11.2022
Udendørssæsonen 2022 lakker mod enden.
Bane 2 og 3 vil blive lukket mandag den 21/11.
Bane 1 vil blive lukket i december.
Vi håber, at i har haft mange gode timer på anlægget i løbet af sæsonen.

På gensyn i 2023.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

10.10.2022
Indkaldelse til ordinær generalforsamling
       Torsdag den 27. oktober 2022 kl. 19.00,
som afholdes i klubhuset.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning samt evt. udvalgsberetning.
3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til
   godkendelse. (Regnskabsår 1. oktober - 30. september).
4. Fremlæggelse af budget for det kommende år.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse samt evt. ungdomsudvalg.
7. Valg af 1 revisor i lige år.
   Valg af 1 revisor samt revisorsuppleant i ulige år.
8. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden skriftligt i hænde 7 dage før generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

09.05.2022
Nyt - Familie tennis.
Du og din familie kan komme og prøve at spille tennis hver tirsdag kl. 17.00 til 18.30.
Der er træner til instruktion.
Klubben har ketsjer og bolde.
Tilmelding til Lars Friis tlf. 22 17 45 09

29.04.2022
Gruset er udskiftet, der er blevet trumlet, nettene er oppe, og banerne er klar til den nye sæson.
I begyndelsen vil banerne, som følge af ny grusbelægning være mindre faste. Flittig brug vil give faste og bedre baner.
Husk at feje helt ud til hegnet efter endt brug af banerne,
Alle ønskes en god sæson.

04.04.2022
Velkommen til sæson 2022.
Tiden er kommet, hvor arbejdet med klargøring af banerne er startet.
Desværre er vejret ikke med os p.t.

Arter vejret sig, forventes standerhejsning at
finde sted søndag den 24. april 2022 kl. 10.00.

Når banerne er gjort spillerklar, vil det blive meddelt på hjemmesiden, og medlemmer vil blive orienteret pr. mail.

Er der nye medlemmer som ønsker hjælp/vejled-
ning - kontakt formand Leif Lind på tlf 30488503.

Alle ønskes en god sæson, med gode tennisoplevelser, masser af motion og samvær.